FY2014

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI horiguti
Assistant Professor Kouichi YONEZAWA yonezawa
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


M2

Kimiya SAKAGUCHI
Shohei TERASAKI

M1

Yasuhiro TAKAYAMA
Kouta TSUBOUCHI

B4

Hidehiko OKUBO
Yuya SHIMADA
Masakazu TOYOSHIMA
Genki NAKAI
Yutaka HIRAYAMA
Naoki YOSHIDA
Keisuke WATABE