FY2022

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI
MY PAGE
horiguti
Assistant Professor
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa
Visiting Academic Staff Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


D3

Xianping ZHANG
Hidehiko OKUBO

M2

Reiji IWATA
Takumi KAKIGUCHI
Yoshinari KIDAKA

M1

Yuma SETA
Yuma HIROHATA
Hiroki YOSHIKAWA
Guang LING

B4

Hiroto OSAKI
Ryota SATO
Taichi SYONO
Daisuke SUZUKI
Shunki NAGAI
Kazuma HIROTA
Reis Arthur Baquit
Koki MIZOTA


previous members

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022