FY2021

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI
MY PAGE
horiguti
Assistant Professor Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


D3

Xianping ZHANG

D2

Hidehiko OKUBO

M2

Ryota OSHIRO
Hiroki NAGASAKA
Hideto NIWA

B4

Shunya SUGANO
Yuma HIROHATA
Kakeru MIZUKOSHI
Koki MIZOTA
Hiroki YOSHIKAWA
Yuma SETA
Kyohichi TOMINAGA
Kimihiko HASHIGUCHI


previous members

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021