FY2018

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI horiguti
Assistant Professor Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


M2

Motoki KOYAMA
Kenta SAKIMOTO
Shinobu SUGAO
Takafumi SUGIURA
Masahiro TAKAYASU
Kohei HIGASHIKAWA
Hironori MATSUMOTO

M1

Minoru IWAMURO
Yuta SASAKI
Yuta MORIMOTO
Ryo YOSHIOKA

B4

Naoto IWAMATSU
Himal KARKI
Tatsuya KISHINO
Naoyuki KINAMI
Shoki KONO
Kenji KOBAYASHI
Michinobu FUJIE