FY2021

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI
MY PAGE
horiguti
Assistant Professor
tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa
Visiting Academic Staff Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


D3

Xianping ZHANG

D2

Hidehiko OKUBO

M2

Ryota OSHIRO
Hiroki NAGASAKA
Hideto NIWA

M1

Reiji IWATA
Takumi KAKIGUCHI
Yoshinari KIDAKA

B4

Shunya SUGANO
Yuma HIROHATA
Kakeru MIZUKOSHI
Koki MIZOTA
Hiroki YOSHIKAWA
Yuma SETA
Kyohichi TOMINAGA
Kimihiko HASHIGUCHI