FY2017

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI horiguti
Assistant Professor Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


M2

Fumiya IWATSUBO
Tomoki KAGAYAMA
Takafumi SUGIURA
Ryosuke NAKA
Kenta NAKAE
Seigo NABESHIMA
Haruka NISHIMURA

M1

Motoki KOYAMA
Kenta SAKIMOTO
Shinobu SUGAO
Masahiro TAKAYASU
Koutaro NISHIMORI
Kohei HIGASHIKAWA
Takuya MATSUDA
Hironori MATSUMOTO
Syu YAMAMOTO

B4

Minoru IWAMURO
Ryota KISHIDA
Jyo NISHIBATA
Koutaro NISHIMORI
Yuta MORIMOTO
Naoto YAMAKURA
Syu YAMAMOTO
Ryo YOSHIOKA