FY2019

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI horiguti
Assistant Professor Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


D1

Xianping ZHANG

M2

Minoru IWAMURO
Yuta SASAKI
Yuta MORIMOTO
Ryo YOSHIOKA

M1

Himal KARKI
Naoyuki KINAMI
Shoki KONO
Kenji KOBAYASHI

B4

Kei INOSHITA
Riku IMAOKA
Masaki OKUNO
Ayako KOIDE
Junichi SAKAMOTO
Sena SHA
Tsuyoshi NAKAYAMA
Tatsuya NISHINO
Kaira HOSOKAWA