FY2015

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI horiguti
Assistant Professor Kouichi YONEZAWA yonezawa
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


M2

Yasuhiro TAKAYAMA
Kouta TSUBOUCHI

M1

Hidehiko OKUBO
Yuya SHIMADA
Masakazu TOYOSHIMA
Genki NAKAI
Yutaka HIRAYAMA
Naoki YOSHIDA
Keisuke WATABE

B4

Fumiya IWATSUBO
Shin OKUNO
Tomoki KAGAYAMA
Ryosuke NAKA
Kenta NAKAE
Seigo NABESHIMA
Haruka NISHIMURA
Naoki NUMA