FY2016

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI horiguti
Assistant Professor Kouichi YONEZAWA yonezawa
Assistant Professor Tomoaki WATAMURA tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


M2

Hidehiko OKUBO
Yuya SHIMADA
Masakazu TOYOSHIMA
Genki NAKAI
Yutaka HIRAYAMA
Naoki YOSHIDA
Keisuke WATABE

M1

Fumiya IWATSUBO
Tomoki KAGAYAMA
Takafumi SUGIURA
Ryosuke NAKA
Kenta NAKAE
Seigo NABESHIMA
Haruka NISHIMURA

B4

Motoki KOYAMA
Kenta SAKIMOTO
Shinobu SUGAO
Masahiro TAKAYASU
Koutaro NISHIMORI
Kohei HIGASHIKAWA
Takuya MATSUDA
Hironori MATSUMOTO
Syu YAMAMOTO