FY2020

scientific staffs

e-mail
Professor Kazuyasu SUGIYAMA kazuyasu.sugiyama
Associate Professor Hironori HORIGUCHI
MY PAGE
horiguti
Assistant Professor Tomoaki WATAMURA
MY PAGE
tomoaki.watamura
Professor Emeritus Yoshinobu TSUJIMOTO tujimoto
Visiting Academic Staff Kouichi YONEZAWA yonezawa

Please add "@me.es.osaka-u.ac.jp" at the end of e-mail address.


D2

Xianping ZHANG

D1

Hidehiko OKUBO

M2

Naoyuki KINAMI
Shoki KONO
Kenji KOBAYASHI

M1

Ryota OSHIRO
Hiroki NAGASAKA
Hideto NIWA

B4


Reiji IWATA
Takumi KAKIGUCHI
Keita KADO
Soma SATO
Kazusa NAGATA
Natsuho HANAMIZU
Yoshiaki MATSUDA